A közúti közlekedésről szóló törvény igen széles körben szabályozza a gépjárműveket, melyek részt kívánnak venni a közlekedésben. A szabályozás lényegében egységesíti a közlekedésben való részvételnek a feltételeit, rendszereit. Ilyen feltétel a kötelező felelősség biztosítás is, mely egy kétoldalú megállapodás a biztosító társaság, és az üzembentartó között, melyben rögzítik, hogy folyamatos díjfizetés ellenében a biztosító felelősséget vállal az üzembentartó által harmadik félnek okozott károkért. Mivel a biztosítás egy szerződés így a szerződésekhez hasonlóan vannak tartalmi és formai alapjai. Így megállapítható, hogy a kötelező biztosítás tartalma meghatározott.

A kötelező biztosítás szerződéseknek minden esetben tartalmazniuk kell a szerződő felek pontos adatait, a biztosítási eseményt, melyre a biztosító a kockázatot vállalja, és az esetleges kizárásokat, melyek alapján a biztosító mentesülhet a kifizetés alól. Ezen felül ki kell térnie a biztosítási esemény bejelentésének módjára és határidejére, valamint a felek kötelezettségeire, jogaira, és a díjfizetés módjára gyakoriságára, és díj nemfizetés következményeire. Érdemes megfigyelni, hogy ezek a szerződések mindig tartalmazzák a biztosítási szerződés felmondásának módjait, lehetőségeit, és az ebben az esetben alkalmazható jogokat. A szerződésnek ezen felül tartalmaznia kell a biztosítás szerződés létrejöttének dátumát, a biztosítási időszakot, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat.

A kötelező biztosítás szerződés megkötése előtt érdemes több dolgot is figyelembe venni. A letölthető dokumentumok alapján meg lehet nézni, hogy az biztosító esetében a kötelező biztosítás tartalma mire terjed ki. Ezen felül fontos, hogy a szolgáltatások figyelembe vétele mellett legyen a fizetendő díj a lehető legkedvezőbb. Az oldalunkon pillanatok alatt megismerheti mind a 14 biztosító kötelező biztosítás ajánlatát, melyet így könnyedén össze tud hasonlítani a szolgáltatásuk, és a díjaik alapján. A kalkulátor által feltett kérdések alapján néhány perc alatt tisztában lehet a teljes biztosítási kínálattal. Válassza a www.biztoshely.hu ingyenes szolgáltatásait online!